Божидар Дамянов

адвокат


Телефон: +359 878 473 745

Сфери на дейност:
Недвижими имоти, Търговско право, Дружества, Договори, Аутсорсинг, Процесуално представителство

Образование:
Пловдивски Университет "П. Хилендарски", България (право)
Cambridge University, Великобритания (Европейско право и право на Обединеното кралство)

Езици: Български (роден), Английски;


Цветелина Панайотова

асоцииран член


Сфери на дейност:
Обществени поръчки, Търговско право, Договори

Образование:
Пловдивски Университет "П. Хилендарски", България (право);
Езикова гимназия "Бертолт Брехт", гр. Пазарджик;
Advanced Certificate in English, Cambridge Certificate;
Deutsches Sprachdiplom;

Езици: Български (роден), Английски, Немски;

Светлозара Куцева

юрисконсулт


Телефон: +359 878 473 743

Сфери на дейност:
Трудово право, Договори, Недвижими имоти, Дружества, Търговско право

Образование:
Югозападен Университет "Неофит Рилски", България (право);
Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов”, Смолян;
Advanced Certificate in English;


Езици: Български (роден), Английски;