Адвокатска кантора “Дамянов” предлага на своите клиенти – физически и юридически лица – професионални правни и счетоводни услуги в повечето от важните области на Българското и Европейското гражданско право.

Ние предлагаме пълна гама от услуги, покриващи изцяло нуждите на нашите клиенти от правно обслужване, намирайки оригинални и прагматични решения за всеки отделен случай.

Сферата на дейност на кантората включва търговско право, сделки с недвижими имоти, договори, управление на етажна собственост, трудово право и данъчно право, процесуално представителство пред съдилищата и арбитражните институции. Кантората има успешно установена практика в сферата на събирането на вземания, изграждането и реализацията на аутсорсинг проекти и извънсъдебното уреждане на спорове. Нашите юристи са добре запознати и с действащите норми на Европейското право, което придобива все по-голямо значение за обществено-икономическите отношения и бизнеса след присъединяването на България към Европейския съюз.

За по-подробна информация относно предоставяните от нас услуги, моля разгледайте съответната сфера на дейност от менюто в дясно.